Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Dzieciom oferowane są następujące zajęcia

  • język angielski – 2 razy w tygodniu
  • gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu
  • zajęcia taneczno-ruchowe – 1 raz w tygodniu
  • zajęcia z logopedą –  1 raz w tygodniu
  • dogoterapia
  • warsztaty kulinarne
  • warsztaty ekologiczne
  • warsztaty podróżnicze
  • teatrzyki interaktywne
  • treningi umiejętności społecznych

Dodatkowo dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniem) oferujemy w zależności od potrzeb:

indywidualną opiekę pedagogiczną

indywidualne zajęcia ze specjalistami (np. logopeda, psycholog)