Opłaty

Dostępne warianty

Koszt uczestnictwa obejmuje materiały, pomoce wykorzystywane podczas zajęć oraz wszystkie zajęcia dodatkowe!

Czesne nie obejmuje kosztów posiłków, które wynoszą 7,50 zł dziennie (za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu stawka ta jest zwracana).

Rodzice zobowiązani są do uiszczania czesnego, co miesiąc z góry, w terminie od 1-go do 10- go każdego miesiąca w siedzibie przedszkola lub na konto bankowe przedszkola.

Na przelewie należy umieścić informacje: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

 NUMER KONTA BANKOWEGO:

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Gzuba” w Józefowicach o profilu społeczno-ekologicznym

Józefowice 38, 64-820 Szamocin

Nr konta BZ WBK   94 1090 1317 0000 0001 3344 6993

 

Opłata stała za pierwsze dziecko            – 200 zł                            100% opłaty stałej

Opłata stała za drugie dziecko               – 120 zł                               60% opłaty stałej

Opłata stała za trzecie i kolejne dziecko  – 80 zł                                40% opłaty stałej