Akademia Gzuba

Józefowice 38,

64-820 Szamocin

Numer telefonu

609 747 947

WWW

www.akademiagzuba.com.pl

www.facebook.com/akademiagzuba

Skontaktuj się z nami!

Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Uzupełnij formularz, wyślij wiadomość, a my odpiszemy najszybciej jak to będzie możliwe.

  Klauzula RODO

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

   

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

  Niepubliczne Przedszkole „Akademia Gzuba” o profilu społeczno – ekologicznym

  Michalina Kulczyńska – Hajman,

  Józefowice 38, 64 – 820 Szamocin.

  1. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz się z nami skontaktować pod powyższym adresem lub napisać do nas na adres poczty elektronicznej akademiagzuba@wp.pl
  2. Cele i podstawy przetwarzania:
   • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
   • W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
   • W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.
  3. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
   • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
   • firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
  4. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.
  5. Okres przechowywania danych:

  Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację,  mamy  obowiązek  przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane  były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

  1. Twoje prawa:
   • Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przeze Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   • Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
   • Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.